Dimenzije i karakteristike

Sistem mrežica PVC 150W/m²
Model grijača Površina (m²) Dimenzije (m) Snaga (W) Amperaža (A) Otpor (Ω)
PVC1 1,0 2 x 0,5 150 0,7 353
PVC1.5 1,5 3 x 0,5 225 1,0 235
PVC2 2,0 4 x 0,5 300 1,3 176
PVC3 3,0 6 x 0,5 450 2,0 118
PVC4 4,0 8 x 0,5 600 2,6 88
PVC5 5,0 10 x 0,5 750 3,3 71
PVC6 6,0 12 x 0,5 900 3,9 59
PVC7 7,0 14 x 0,5 1050 4,6 50
PVC8 8,0 16 x 0,5 1200 5,2 44
PVC9 9,0 18 x 0,5 1350 5,9 39
PVC10 10,0 20 x 0,5 1500 6,5 35
Sistem mrežica PVC 100W/m²
Model grijača Površina (m²) Dimenzije (m) Snaga (W) Amperaža (A) Otpor (Ω)
100PVC1.5 1,5 3 x 0,5 150 0,7 353
100PVC2 2,0 4 x 0,5 200 0,9 265
100PVC3 3,0 6 x 0,5 300 1,3 176
100PVC4 4,0 8 x 0,5 400 1,7 132
100PVC5 5,0 10 x 0,5 500 2,2 106
100PVC6 6,0 12 x 0,5 600 2,6 88
100PVC7 7,0 14 x 0,5 700 3,0 76
100PVC8 8,0 16 x 0,5 800 3,5 66
100PVC9 9,0 18 x 0,5 900 3,9 59
100PVC10 10,0 20 x 0,5 1000 4,3 53
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 413
413