Elektično podno grijanje - osnovni principi

  • Sistemi električnog podnog grijanja se instaliraju preko podloge (košuljica, beton), i ispod površine poda (pločice, mermer, kamen). Kada je sistem uključen, on emituje nisku ujednačenu toplotu kroz površinu poda, i ona se prenosi naviše. U slučaju sistema sa kablovima, on se instalira isto kad i košuljica, direktno u nju.
Elektricno podno grijanje - Grafikon instalacije
Simbol podnog grijanja - Emitovanje toplote
Emitovanje toplote ravnomjerno od poda naviše je osnovna karakteristika podnog grijanja . To je pravi simbol komforno zagrijanog doma. Ujednačena raspodjela topline ide naviše od zagrijanog poda do visočijih djelova prostorije. To znači da nam ne treba pregrijan gornji dio prostorije za ugodnu temperaturu u nižim djelovima, kako je to sa tradicionalnim vrstama grijanja, i samim tim takodje dobijamo uštedu energije.
Warmup podno grijanje – Slika toplotne stratifikacije
Obavili smo testiranja Warmup sistema podnog grijanja u našoj laboratoriji u Njemačkoj.Na slici dolje se vidi način kako Warmup sistemi podnog grijanja ujednačeno emituju toplotu i koliko brzo se postiže prijatna temperature prostorije.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 471
471