HomeElektrično podno grijanjeVrste podovaLaminatni podovi

Laminatni podovi

Warmup sistemi električnog podnog grijanja se mogu  koristiti s laminatnim podovima. Naš široki asortiman proizvoda osigurava da ćete imati savršeno rješenje za zagrijavanje laminatnog poda.

Sistem električnog podnog grijanja za laminat

Najčešće korišteni sistem podnog grijanja za laminatne podove je Grijaća folija. Međutim, najbolji sistem za vaš projekt zavisi od veličine prostorije, visine poda i od mnogih drugih faktora. Da biste lakše odlučili koji sistem odabrati, pročitajte naš Vodič za kupovinu ili nas kontaktirajte.

WLFH grijaće folije

Warmup sistem Grijaće folije je električni sistem podnog grijanja za laminatne kao i ostale plutajuće podove. Grijaća folija je napravljena od folije ojačane vlaknima koja je omotana oko tankog dvožilnog grijaćeg kabla koji je izolovan naprednim fluoropolimerima. Folija osigurava kontinuirano uzemljenje u podnoj konstrukciji, udaljavajući toplotu od grijaćeg kabla.

Sustav električnog podnog grijanja za laminat

Najčešće korišteni sistem podnog grijanja za laminatne podove je Grijaća folija. Međutim, najbolji sistem za vaš projekt zavisi od veličine prostorije, visine poda i od mnogih drugih faktora. Da biste lakše odlučili koji sistem odabrati, pročitajte naš Vodič za kupovinu ili nas kontaktirajte.

WLFH grijaće folije

Warmup sistem Grijaće folije je električni sistem podnog grijanja za laminatne kao i ostale plutajuće podove. Grijaća folija je napravljena od folije ojačane vlaknima koja je omotana oko tankog dvožilnog grijaćeg kabla koji je izolovan naprednim fluoropolimerima. Folija osigurava kontinuirano uzemljenje u podnoj konstrukciji, udaljavajući toplotu od grijaćeg kabla.

Toplinska provodljivost laminata

Toplotna provodljivost laminata

Prilikom odabira laminatnih podova osigurajte da je materijal što je moguće gušći za dobru toplotnu provodljivost. Što je materijal gušći, to bolje prenosi toplotu. Takođe, što je podni materijal tanji i što je gustoća veća, to je kraće vrijeme zagrijavanja i sistem podnog grijanja će bolje reagovati.

Debljina podne obloge

I laminat i podovi od punog drveta čine dobru podnu oblogu za podno grijanje sve dok drvo nije pretjerano debelo. Preporučujemo da debljina drveta ili laminata ne bude veća od 18 mm, jer sve iznad toga može otežati efikasan rad sistema. Što se tiče širine ploče, šire ploče često će pokazivati više “pokreta” nego uže ploče istog materijala, pa preporučujemo da odnos debljine i širine bude u području od 7 do 11. Ploča s debljinom od 16mm i širinom od 160mm dala bi odnos 10, tako da je idealan.

Temperatura poda

Temperatura laminata i drvene podne površine ne smije prelaziti 27 ° C. Ovo ograničenje temperature se osigurava pomoću termostata koji upravlja sistemom grijanja. Ako razmišljate o korištenju podnog grijanja kao jedini/primarni izvor topline, napravite proračun toplote kako biste osigurali da podni grijač zadovoljava vaše potrebe za grijanjem u prostoriji.

Toplinska provodljivost laminata

Prilikom odabira laminatnih podova osigurajte da je materijal što je moguće gušći za dobru toplotnu provodljivost. Što je materijal gušći, to bolje prenosi toplotu. Takođe, što je podni materijal tanji i što je gustoća veća, to je kraće vrijeme zagrijavanja i sistem podnog grijanja će bolje reagovati.

Temperatura poda

Temperatura laminata i drvene podne površine ne smije prelaziti 27 ° C. Ovo ograničenje temperature se osigurava pomoću termostata koji upravlja sistemom grijanja. Ako razmišljate o korištenju podnog grijanja kao jedini/primarni izvor topline, napravite proračun toplote kako biste osigurali da podni grijač zadovoljava vaše potrebe za grijanjem u prostoriji.

Toplinska provodljivost laminata

Debljina podne obloge

I laminat i podovi od punog drveta čine dobru podnu oblogu za podno grijanje sve dok drvo nije pretjerano debelo. Preporučujemo da debljina drveta ili laminata ne bude veća od 18 mm, jer sve iznad toga može otežati efikasan rad sistema. Što se tiče širine ploče, šire ploče često će pokazivati više “pokreta” nego uže ploče istog materijala, pa preporučujemo da odnos debljine i širine bude u području od 7 do 11. Ploča s debljinom od 16mm i širinom od 160mm dala bi odnos 10, tako da je idealan.

Instalacija sa laminatnim podom

Instalacija podnog grijanja zavisi od vrste sistema. Instalacija Grijaće folije koja je popularan sistem s podnim grijanjem će uključiti:

  • Tip sistema podnog grijanja
  • Podloga
  • Prekrivka
  • Postavljanje završne podne obloge

Debljina podloge

Dobro je napomenuti da sve iznad grijača, uključujući podlogu, prekrivku i završni sloj podne obloge, mora biti u granicama koje su navedene u donjoj tablici.

Ako proizvođač laminatnih podova kaže da se mora koristiti zajedno s podlogom, podloga ne smije biti deblja od 3 mm – 6 mm i prozračna.

Ograničenja prenosa toplote

Kada koristite sistem s laminatnim podom, treba paziti da se osigura efikasna ugradnja sistema i ne preporučujemo ugradnju podnog grijača ako se ne ispune dolje navedena ograničenja. To može ometati rad sistema i dovesti do toga da sistem ne radi kako bi trebao.

Veličine ispod služe samo za električne sisteme podnog grijanja. 
 

Prijenos ograničene toplote
Tog 1,5 (Osim ako nije drugačije navedeno)
RSI  0,15 m² K/W (Osim ako nije drugačije navedeno)