Grijanje poda isijavanjem

  • Grijanje poda isijavanjem oslanja su na sistem grijanja koji zagrijava pod direktno konvekcijom poda i isijavanjem toplote koja se prenosi u sobu.
  • Tipično vodeni sistem grijanja se sastoji od niza cijevi postavljenih u lagani beton ili drugi slični materijal i pokriven je bilo kojom standardnom podnom oblogom. Topla voda cirkuliše kroz cijevi koje zagrijavaju podove i isijavaju toplotu u prostoriju.
  • Tipično električni sistem grijanja sastoji se od grejnog elementa položenog u pravilnom obliku u ljepilo na koje su položene pločice. Električna struja zagrijava grejni element koji grije pločice, dok termostat kontroliše sobnu temperaturu kao i obično.
  • Grijanje poda isijavanjem je prirodnije i nema radijatora koji bi ograničili postavljanje namještaja i prozora . Takođe je smanjeno strujanje vazduha što umanjuje dizanje prašine i pojavu toplotnih tački. Grijanje poda isijavanjem je tiho i grije noge.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 58
58