Tehničke Karakteristike

Sušač za peškire
Model: HTR 680x450 L HTR 680x450 R HTR 800x600 L HTR 800x600 R HTR 800x600 L-C HTR 800x600 R-C
Položaj izlaznog kabla: Lijevo Desno Lijevo Desno Lijevo Desno
Broj prečki: 6 6 7 7 7 7
Visina (mm): 680 680 800 800 800 800
Širina (mm): 450 450 600 600 600 600
Dubina (mm): 120 120 120 120 150 150
Snaga (W): 55 55 100 100 100 100
Amperaža (A): 0,23 0,23 0,33 0,33 0,38 0,38
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 243
243