Nova izgradnja - Sistemi

Napominjemo:
  • Može se upotrijebiti i druga vrsta izolacije sve dok je to u skladu sa građevinskim propisima, i dok mogu da izdrže visoku temperature.
  • Sistemi grijanja PFM, PVC, DWS i WLFH se isto tako mogu koristiti za nove izgradnje.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 497
497