Tehničke Karakteristike sistem mrežica PFM

Građa grijača: Mrežica od fiberglasa sa raspoređenim dvožilnim uzemljenim kablom
Radni napon: 220-240V; 50Hz
Debljina mreže: 2-2,5mm
Širina mreže: 50cm
Unutrašnja izolacija: ETFE (kvalitetni fluopolimer)
Spoljna izolacija: ETFE (kvalitetni fluopolimer)
Izlazna struja: Dostupno 100, 150 and 200 W/m²
Dužina hladnog kraja (kraj za povezivanje): 3m
Odobrenja BEAB, KEMA, CERTIF, VDE, GS i CE oznaka
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 37
37