Električno podno grijanje nasuprot tradicionalnim vrstama grijanja

Uvjerenja smo da su sistemi klasičnog grijanja, kao na primjer radijatori i toplotne pumpe, nedovoljno efikasni, njihovo održavanje je skupo i zauzimaju bitan prostor zida! Dizajneri interijera to znaju, i zbog toga ih izbjegavaju uvek kad su u mogućnosti.
Osobine neefikasnog grijanja
Na desnoj strani je dijagram koji daje primjer prenošenja toplote kod sistema centralnog grijanja. Možete vidjeti kako on može stvoriti zagušljivu, neprijatnu atmosferu i ističe gubitke toplote kroz prozore, zidove, plafone i krovove. Neujednačena distribucija toplote sistema klasičnog grijanja dovodi do toga da se neki djelovi sobe previše zagriju i na taj način dolazi do rasipanja enegije a samim tim i novca.
Osobine električnog podnog grijanja nasuprot sistemu klasičnog grijanja
Kako se može videti ispod, po osobinama toplota emitovana sa poda od strane Warmup podnog grijanja (lijevo) u potpunosti veoma brže daje prijatnu temperaturu prostorije nego standardni sistem centralnog grijananja (desno). Na fotografija se isto tako jasno vidi ujednačena distribuciju toplote koju pruža sistem podnog grijanja naspram centralnog grijanja.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 472
472