Tehničke Karakteristike Sistem mrežica PVC

Građa grijača: Mrežica od fiberglasa sa raspoređenim dvožilnim uzemljenim kablom
Radni napon: 220-240V; 50Hz
Debljina mreže 3 - 3,5mm
Širina mreže 50cm
Unutrašnja izolacija: ETFE (kvalitetni fluopolimer)
Spoljna izolacija: PVC
Izlazna struja: Dostupno 100 & 150W/m²
Dužina hladnog kraja (kraj za povezivanje): 3m
Odobrenja: SEMKO i CE sertifikat
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 275
275