Sistemi za adaptaciju

Napominjemo:
  • Može se upotrijebiti i druga vrsta izolacije sve dok je to u skladu sa građevinskim propisima, i dok mogu da izdrže visoku temperature.
  • Mrežni sistem PVC se može koristiti umesto mrežnog sistema PFM.
  • DWS kablovi su idealni pri adaptaciji kupatila i malih kuhinja.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 601
601