Električno podno grijanje

  • Sistemi električnog podnog grijanja su instalirani unutar ili ispod poda i napojeni strujom.
  • Oni zagrijavaju objekat odozdo koristeći struju za zagrijavanje grejnih elemenata (žice) instaliranih u ili ispod poda.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 114
114