Tehničke Karakteristike Sistem kablova za košuljicu (WIS)

Građa grijača: Dvožilni kabal, zaštićen sa više slojeva metala i izolacije i uzemljenjem
Radni napon: 220-240V; 50Hz
Snaga: 20W/m
Debljina kabla: 6mm
Dužina hladnog kraja (kraj za povezivanje): 2,5m
Standardi: Zadovoljava sve zahtjeve testa IEC 60800
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 193
193