Sistem kablova za košuljicu (WIS)

 • Sistem je napravljen za instalaciju u novim zgradama. Kod ovakve primene kablovi se ugrađuju u košuljicu debljine 5cm.
 • Kada se instalira, grejni kabal se može pokriti bilo kojom vrstom poda.
 • Ako ispod košuljice (preko 100mm) ne postoji izolacija, preporučuje se postavljanje iste ispod košuljice radi bržeg zagrijevanja.
Osobine i koristi
 • Debljina – 6mm tanak kabal zaštićen sa više slojeva metala i izolacije
 • Fleksibilnost – može se instalirati po želji u svaki prostor
 • Uzemljenje ga čini bezbjednim u vlažnim sobama
 • Prilagodljiv – kompatibilan sa svim vrstama podova
 • Prikladan za novu gradnju
 • Pod može da se menja sa minimalnim rizikom od oštećenja
 • Odobrenja: SEMKO i CE mark
 • 10 godina garancije
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 150
150