Tehničke Karakteristike Sistem grijanja folijom (WLFH)

Tehničke Karakteristike Sistem grijanja folijom (WLFH)
Građa grijača: ECTFE izolacija u aluminijumskim folijama
Radni napon: 220-240V; 50Hz
Izlazna struja: Dostupno 80 & 140W/m²
Debljina mreže: 1mm
Dužina hladnog kraja (kraj za povezivanje): 3m
Odobrenja: SEMKO i CE oznaka
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 204
204