Sistem grijanja folijom (WLFH)

  • Sistem grejne folije je lak za postavljanje,i pruža ujednačenu toplotu vašeg poda, i više nema problema toplih i hladnih površina poda.
  • Pogodna je za postavljanje ispod završnog poda kako u suvim tako i u vlažnim područjima bez potrebe dodatnog uzemljenja.
  • Ojačana aluminijumska folija sa svojim termalnim i reflektujućim osobinama grijača omogućavanju očuvanju energije. Veće uštede se mogu dobiti komibnacijom grejne folije i izolacionim pločama Warmup. jer dramatično smanjuju vrijeme zagrijavanja.
Osobine i koristi
  • Instalira se direktno ispod završnog sloja poda; nije potrebna nivelacija
  • Potpuno ravna uzemljena grejna folija neće podići nivo poda
  • Sistem kablova može se prilagoditi postavljanju oko objekata
  • Odličan za grijanje ispod pomerajućih podova kao što su laminat i obrađeno drvo
  • 15 godina garancije
Grijanje ispod podova od plute
Nakon opsežnih i temeljnih testiranja, obavljenih od strane kompanija Amorim u Portugaliji i Warmupa u njihovoj jedinstvenoj laboratoriji za testiranje u Njemačkoj, AMORIM REVESTIMENTOS (vodeći proizvođač plute i drveta na pluti, sa 140 godina iskustva sa odabranim materijalima od plute) je bio oduševljen da objavi da je za svog partnera za podno grijanje na svetskom nivou odabrao Warmup Plc . Za više informacija pogledajte: www.wicanders.com
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 203
203