Rječnik

Sistemi električnog podnog grijanja su instalirani unutar ili ispod poda i napojeni strujom.
Postoje zapravo samo tri praktične vrste sistema zagrijavanja kuće: Klasični sistemi centralnog grijanja, Zračna klimatizacija , Sistemi grijanja isijavanjem toplote ...
Grijanje poda isijavanjem oslanja su na sistem grijanja koji zagrijava pod direktno konvekcijom poda i isijavanjem toplote koja se prenosi u sobu.
Sistemi podnog grijanja su instalirani ispod poda.
Grijanje ispod pločica podrazumijeva sisteme grijanja koji su instalirani izmedju poda i pločica.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 16
16