Podno grijanje

  • Sistemi podnog grijanja su instalirani ispod poda.
  • Sistemi podnog grijanja su instalirani "ispod" poda – što najčešće znači da se nalaze između betonske ili drvene podloge i pločica (ili tepiha pomoću Heatpada). Podno grijanje zagrijava vazduh konvekcijom i stvara tople pločice koje proizvode isijavanje toplote s rezultatom ugodnijeg zagrijavanja.
© Warmup PLC | Podno Grijanje ME 59
59